Les Ràdios Lliures no som comercials

ES RADIOS LLIURES NO SOM COMERCIALS

Si una cosa caracteritza especialment les Ràdios Lliures desde els seus orígens és la no-comercialitat. Des d’el seu funcionament i organització fins als seus continguts, la pauta és clarament alternativa i oposada als valors comercials: Defugim de la creació d’un producte de consum (i menys a canvi de diners), i prioritzem exclusivament l’autoproducció i l’espontaneïtat alienes als patrons sistemàtics de la indústria del comerç. En definitiva, no venem res. La nostra finalitat primera i última és expressar i compartir allò que sentim i creem amb aquelles persones que vulguin sense intermediaris ni impediments econòmics.

Precisament l’últim atac del que estem essent objecte arriba per part d’ents que coneixen la nostra existència però que ignoren -o volen ignorar-, tant el nostre funcionament com els continguts que radiem. L’AGEDI i l’AIE, són dos “entitats” que podríem denominar satèl·lits de l’SGAE i que ja fa anys que maregen la perdiu a les Ràdios Lliures. Malgrat se’ls ha informat en nombroses ocasions de l’error que cometen al adreçar-se a nosaltres en busca de diners, ara, en una acció clarament curta de mires, impulsen un procés en via judicial contra una de les nostres germanes. Ràdio Pica.

Amb aquest procés judicial civil (Procediment Diligencies Preliminars Demanda Declarativa que s’està tramitant en un jutjat mercantil de Barcelona), pretenen interrogar al fundador d’aquesta històrica Ràdio Lliure amb l’objecte d’obtindre’n la informació necessària per quantificar els termes econòmics de la demanda. Cal recordar el fet que Ràdio Pica és la Ràdio Lliure més antiga a Catalunya; No creiem en les casualitats.

Aquestes entitats han estat creades, a l’amparament de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), obeint una finalitat únicament recaptatòria. Més enllà dels marges que els permet aquest pretès estat democràtic, de dret i de benestar (al que moltes de nosaltres qüestionem desde la seva arrel), és important tenir en compte el que suposa una acció d’aquestes característiques emmarcada dins el context de les Ràdios Lliures. Aquestes entitats que es lucren mitjançant la producció de la indústria musical, també contemplen el fet de lucrar-se per l’ús que posteriorment es faci d’aquesta música comercial un cop comprada. Per a nosaltres, és com si un professional de la reforma no només cobrés per la reforma d’un quarto de bany, si no que a més volgués cobrar per cada cop que s’estiri la cadena del vàter.

No obstant, i en la qüestió musical, cal apuntar que a les RR. LL. la música que s’acumula en els nostres arxius i que utilitzem en la nostra programació és completament autoproduïda. Més encara, la Ràdio Pica es caracteritza desde els seus orígens per la radiació de música alternativa que no té cobertura pels mass-media o grans mitjans de comunicació de masses (als quals algunes de nosaltres també qüestionem per la seva estreta col·laboració amb aquest estat).

En síntesi, tenim al davant una nova ocasió per a fer escoltar la nostra veu. No deixarem pas que aquestes entitats de “voltors” perjudiquin la nostra idiosincràsia ni la nostra reputació, tractant-nos com si fóssim igual que les ràdios comercials. Ni ho som ni ho serem. Fem i farem costat a la nostra germana Ràdio Pica i lluitarem per a que aquest lamentable episodi no es torni a repetir contra cap de nosaltres. Seguim a la lluïta.

COORDINADORA DE RÀDIOS LLIURES DE CATALUNYA

Novembre del 2011.

 

EXTRET DE:

http://radioslliures.info