Avui com ahir, Barcelona llibertària

Barcelona Llibertària pretén ser una eina contra l’oblit i la desmemòria, contra la història oficial que silencia el que no és rendible políticament; vol ser un espai on poder trobar els petits i grans esdeveniments que conformen la nostra història: la rebel, insubmissa i llibertària.

No pretén analitzar els fets, això és tasca de cadascú, sinó visualitzar la petjada que cada un d’ells ha deixat pels carrer d’aquesta ciutat.

Per altra banda tampoc som historiador/es, simplement tenim curiositat per saber què ha passat i deixar-ne constància perqué altres ho puguin saber també, per això no podem assegurar que tot el que aquí es recull sigui del tot cert, ni que s’ajusti a la realitat; no ens veiem amb la capacitat ni la voluntat, ara per ara, d’estudiar, analitzar i comprovar la veracitat dels successos aquí recollits, això si, a part d’inclou-re la font d’on s’ha extret la noticia a sota el títol, intentarem enllaçar-los a altres espais de la xarxa on es puguin ampliar i/o documentar, així com a un arxiu propi de consulta.

La majoria d’esdeveniments que apareixen en aquesta cronologia son extrets d’altres estudis i cronologies més parcials ja sigui en el temps, ja sigui en la temàtica, o de mitjans de contrainformació. Utilitzarem llibres, anuaris, revistes, dossiers, converses, cartells, internet, i qualsevol mitjà que ens pugui ajudar a visualitzar la història subversiva i llibertària d’aquesta ciutat.

Tampoc entrarem en una guerra de xifres, conscients com som que de la mateixa manera que s’inflen, es desinflen. No li volem donar massa importància a la qüestió quantitativa tot i que si donem xifres es per poder-nos fer una idea del seguiment i implicació en les lluites que s’han anat succeint en les últimes dècades.

En un principi, i com el nom indica, ens centrarem en l’àrea metropolitana de Barcelona per una qüestió de coneixement, proximitat i accessibilitat a la documentació que anirem utilitzant. Si en el futur algú s’anima a currar-se la cronologia rebel d’altres indrets estarem encantades de compartir aquest espai.

Una altra qüestió que pot crear interrogants,  és el fet que comencem el relat a partir de l’any 1977. Això és degut, entre altres coses, a buscar un punt de partida des d’on començar a buscar la informació, acotar una etapa per fer menys abismal el repte que ens proposem des d’un punt de vista pragmàtic. Així, amb més o menys encert, aquest inici  d’etapa, ens va semblar trobar-lo en aquell any en el que es manifestaven amb força les idees i praxis llibertàries: miting multitudinari de la CNT a Montjuïc , Jornades Llibertàries al Parc Güell, creació de nombrosos ateneus llibertaris, lluites obreres, la COPEL…

Evidentment, no és la nostra voluntat ignorar els moments històrics anteriors a aquesta data, però com ja hem dit abans, no som historiadors ni historiadores, és més, som simples i ignorants mortals amb les nostres limitacions. Esperem que amb el temps i alguna o algunes col·laboracions puguem  solucionar aquest greuge comparatiu.

Per últim, però potser el més important volem aclarir que no creiem ni en l’ortodòxia ni en la puresa, ni tampoc estem lligades a cap organització, per això i perquè el que defineix els actes, són els mateixos actes, aquí en sortiran reflectits alguns que no entren per molta gent, nosaltres incloses, en el que és l’estricta activitat anarquista, però com dèiem unes línies abans, formen part de la rebel·lió contra la dominació pel que creiem interessant incloure-les. Estem disposats a rectificar i/o modificar el publicat, per això teniu un correu electrònic per fer-nos arribar allò que creieu necessari.

Altres fets aquí relatats i que, evidentment, no provenen de l’àmbit de l’anarquisme, sinó tot el contrari són els que venen produïts des del poder, però que hem cregut necessari inclou-re’ls per contextualitzar la situació general de cada moment.

Salut i anarquia.

KCN, Gener de 2011

 

MÉS INFO A:

http://barcelonallibertaria.org/

Anonymous hackea servidores de la OTAN

El colectivo de ciberactivistas Anonymous ha informado en su página web que se ha infiltrado en servidores de la OTAN y ha robado de sus redes un gigabyte de información. Es la primera gran operación tras el arresto, el martes, por el FBI, de 14 norteamericanos relacionados con el colectivo que defiende el libre flujo de información y la transparencia gubernamental.

“Disponemos de cerca de un gigabyte de datos de la OTAN en este momento”, señala Anonymous en su perfil de Twitter. “No publicaremos la mayoría de esos documentos porque sería una irresponsabilidad”. De momento, ha publicado en la Red solo algunos de esos documentos, no clasificados y relativos a las agresiones de la OTAN en los Balcanes y Afganistán. Responde así el colectivo de a un informe de la Alianza Atlántica, elaborado por el relator general lord Michael Jopling, que alertaba a los miembros del organismo contra Anonymous.

“Los observadores señalan que Anonymous es cada vez más sofisticado y podría introducirse en redes sensibles gubernamentales, militares, y empresariales”, escribió lord Jopling. “En la actualidad, ese grupo internacional de hackers y activistas cuenta con miles de operativos y no tiene normas establecidas de afiliación. Queda aún por ver cuánto tiempo le queda a Anonymous para seguir recorriendo esos caminos. Cuanto más se repitan esos ataques más suscitará eso las represalias y la persecución de sus autores”.

Anonynous se ha esforzado esta semana por advertir a las autoridades de que no tolerará más actos de amenaza o acoso a sus operativos. En un comunicado difundido en Internet, no firmado por nadie, responde a las detenciones del FBI advirtiendo que no tolerará que “los Gobiernos mientan a sus ciudadanos y usen el miedo y terror para mantenerse en el poder mediante el desmantelamiento de las libertades civiles pieza por pieza” y que “las empresas conspiren con los Gobiernos solo para acumular miles de millones por medio de contratas públicas”.

 

EXTRET DE:

http://www.lahaine.org/index.php?p=24300